Cần Người Dọn Dẹp Nhà Cửa

Nhà 5 phòng ngủ, hút bụi, dọn nhà bếp, lương $18-$20/hr, làm 8 hrs/tuần.Xin gọi chị Kim: (416) 531-7400