Cần Người Đánh Bóng / Lắp Ráp Granite

Verified

Cần người có kinh nghiệm biết đánh bóng, lắp ráp Granite, lương $25/hrs hoặc lương được trả cao hơn tuỳ theo tay nghề, full time, công việc lâu dài. Có thể bắt đầu làm việc ngay vùng Mississauga.Xin liên lạc: (647) 200-0539. (905) 330-8535

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT