Thời Báo Vietnamese Newspaper

Cần người bắt trùn

Cần khách bắt trùn, khách du lịch, làm 6 tháng và năm tới trở lại tốt, có người cùng bắt trùn hướng dẫn, và du học sinh, trả tiền mặt mỗi tuần làm thất nghiệp, farm bãi tốt, tiền bạc sòng phẳng, đưa rước tận tâm, uy tín. Xin gọi Ngọc Đoàn: (647) 225-2839

error: Content is protected !!