TIN CẬP NHẬT

Cần Người Bắt Trùn

Công ty Canada Bait, không cần kinh nghiệm, sẽ chỉ dẫn, có farm tốt, có nhiều trùn, trả tiền xe ra Hwy 10, $4.00 nếu ở xa.Xin gọi Mỹ: (647) 886-9955(416) 614-8636

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!