Cần người

Verified

Cần người biết làm tất cả về hardwood floor, công việc đều, ổn định. Lương trả theo tay nghề. Không kinh nghiệm miễn gọiXin gọi Tuấn: (416) 846-5250 Hùng: (416) 566-8339

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT