Cần người

Verified

Phụ bán hàng trong tiệm mắt kiếng, xin gởi resume: saigonoptical@rogers.comXin gọi: (416) 560-8872

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT