Cần Nam Nữ Công Nhân

Không cần kinh nghiệm làm hãng, vùng Vaughan, Mississauga, North York: Forklift Drivers, Mig 2 Tig welders. Xin gọi: (647) 710-3928(416) 740-9324