Thời Báo Vietnamese Newspaper

Cần mướn 1 phòng Ngủ

Có parking, cửa đi riêng, cần yên tỉnh cho người đi làm, không hút thuốc, mướn ở vùng Mississauga, North York, Toronto, dọn vào đầu th 07.2019Xin gọi: (647) 228-8267

error: Content is protected !!