Thời Báo Vietnamese Newspaper

Cần gấp thợ Nails ở Guelph

Biết làm nail hoặc chân tay nước cho tiệm đông khách ở Guelph, việc làm lâu dài, lương hậu (có thể bao lương hoặc ăn chia).Xin gọi: (519) 766-9898

error: Content is protected !!