Cần gấp thợ Nails ở Guelph

Verified

Biết làm nail hoặc chân tay nước cho tiệm đông khách ở Guelph, việc làm lâu dài, lương hậu (bao lương, nếu trên ăn chia).Xin gọi: (519) 766-9898

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT