Cần Gấp Nữ Thợ Nails

Verified

giỏi, có kinh nghiệm, bio gel, uv gel, acrylic, pedi / mani, có chỗ ở cho thợ ở xa, lương $900-$1500/tuần, hơn ăn chia 6/4, có đưa rước ở St. CatharinesText: (905) 325-3928 (289) 668-0134

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT