Full/part – time hãng bánh kẹo, dán tem, xếp báo,bút lông, hoa quả, ôtô, cửa sổ, tủ, forklift, welder, và nhiều vị trí khác có 3 ca sáng, chiều,tối, North York,Vaughan, Downtown, Richmond Hill, Scarborough,Markham, Newmarket, Mississauga, Brampton, Etobicoke,Oakville, Milton,Hamilton và nhiều khu vực khác yêu cầu bắt buộc phải có giày safety shoses chữ SA điền đơn http://timvieclamhang.com/ xin gọi or text agency Tony (647)573-2610 Quyen (647)685-6085