Thời Báo Vietnamese Newspaper

Cần Gấp Gấp - Yonge / Wellesley - Downtown

Cần gấp thợ chân tay nước, bột, biết làm eyelash extention càng tốt, khách tây trắng, tip cao, chủ dễ thương cởi mở, tiệm ngay subway, đi lại tiện lợi, income cao. Xin gọi:Chị Kim: (416) 731-1489Jennifer: (647) 570-6997

error: Content is protected !!