TIN CẬP NHẬT

Cần Công Nhân

Verified

Cần nam nữ công nhân làm hãng xưởng, không cần kinh nghiệm, forklift driver và welder tig and mig khu Mississauga và Vaughan.Xin gọi: (647) 710-3928 (416) 740-9324

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT