Cần bán xe 2008 Honda Civic

Màu Silver, 315,000km, 4 drs, xe đang chạy và có 4 winter tires, asking $1100.Xin gọi: (905) 277-9853