TIN CẬP NHẬT

Cần Bán Xe

Verified

2003 Ford E350, 586km 7.3 diesel, long box pasenger 11 hoặc 15 chỗ ngồi, giá tiền là $5900. 2005 Ford E350, 309km 6.0 diesel, short box construction van. giá $4900. E.text and safety.Xin gọi Thanh: (416) 890-2387

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT