Cần bán tiệm Nails ở Barrie

Tiệm có 7 bồn, 7 ghế, có 4 thợ, tiệm đang đông khách, income mùa đông hơn $40 K./tháng, cần bán gấp vì chuyển vùng.Xin gọi Elanie: 1-(249) 288-7868