Cần bán

Verified

2 bàn cắt tóc và 4 ghế cắt tóc và 1 máy sấy. Make in Italy. Xin gọi Kim: (416) 241-5674

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!