Thời Báo Vietnamese Newspaper

Cần bán 1 ghế massage,

còn mới 70% có heat ghế, hiệu Osaki Model OS-4000, giá bán $2500.Xin gọi: (416) 276-8595

error: Content is protected !!