Cần Bán

Verified

Tủ lạnh, bàn ăn maple & 6 ghế, 1 bàn massage professional, tủ chưng Ikea, 1 máy trộn bột Kitchen Aid Professional HD, 1 bàn Computer Ikea, tất cả còn tốt & mới. Xin gọi: (647) 893-8650

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!