Cần 1 Nữ Thư Ký V/P - North York

Verified

Thông thạo tiếng Anh và Việt, biết tiếng Hoa càng tốt. Xin gọi và để lại tin nhắn cho cô Anna: (416) 398-3061

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT