Cambridge

Job, job, job có phòng cho thuê, bao điện nước, có việc làm tiền mặt $11/giờ dành cho du lịch, du học sinh làm $8 – 10/giờ, có xe đưa đón. Xin gọi cô Dung: (647) 876-5065 or (647) 847-2187