California nails - Waterloo -Kitchener

Cần nhiều thợ nails làm bio gel, bột, dipping power, thợ chân tay nước cho tiệm rất đông khách, tip cao, lương bao, thu nhập $750/week đến $1500/week 6 ngày một tuần tuỳ theo tay nghề, có chỗ ở. Xin gọi Linda cell: (519) 546-4645

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!