California Nails - Waterloo - Kitchener

Cần gấp nhiều nữ thợ nails cho tiệm đông khách, tip cao. Lương ăn chia 6/4, thu nhập $1000- $1400/tuần. Xin gọi or text Linda: (519) 465-7939