Thời Báo Vietnamese Newspaper

Café - Bánh Mì Hoàng Việt

Cần 1 nữ phụ việc, tuổi 25 – 35, vui vẻ, nhanh nhẹn. Biết ít tiếng Anh, làm thứ 3 đến thứ 7 (9 am – 7 pm), trả cash+tip. Liên lạc 4730 Jane St. North York.

error: Content is protected !!