Cách Toronto 2 tiếng rưỡi

Verified

Cần thợ nails và thợ tay chân nước, nếu không kinh nghiệm sẽ training thêm, bao lương mùa đông $750 – $800/tuần, hè $900 – $1000/tuần, khách da trắng lịch sự típ cao, bao chổ ở, nếu cần sẽ pick upXin gọi: (226) 776-1022(226) 886-2155

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT