Thời Báo Vietnamese Newspaper

Cách Toronto 2 Tiếng Rưỡi

Verified

Cần thợ nails & thợ tay chân nước, không kinh nghiệm sẽ training, bao lương mùa đông $750-$800/tuần, hè $900-$1000/tuần, khu trắng lịch sự, tip cao, bao chỗ ở, nếu cần sẽ pick up.Xin gọi: (519) 491-7210 (226) 886-2155

error: Content is protected !!