Cách Toronto 2 giờ

Cần nữ thợ nails làm bột hay chân tay nước, bao lương $4,500/th, tuỳ theo kinh nghiệm, over ăn chia, có chỗ ở, ưu tiên cho du học sinh, có xe đưa rước. Xin gọi or text: (647) 628-6586