Cách Brampton 20 km

Bán tiệm Caledon Luxury Nails, tiệm có 6 bàn, 6 ghế, rent $2,700. Cần thợ nails và có chỗ ở cho thợ ở xa. Xin gọi: (416) 716-4178