Burnhamthorpe / Tomken - Mississauga

Cần gấp gấp thợ nails và thợ chân tay nước, thợ tóc kinh nghiệm, bao lương or ăn chia tuỳ kinh nghiệm, du học sinh welcome. Xin gọi Nguyệt or Tina: (905) 270-4382sau 4 PM: (647) 686-6644