TIN CẬP NHẬT

Burnhamthorpe / Tomken - Miss.

Verified

Cần nam nữ thợ nails có kinh nghiệm, làm cho tiệm đông khách da trắng, tip cao ăn chia hoặc bao lương tuỳ theo kinh nghiêm $100-$120/ngày. Xin gọi: (905) 270-4382After 4pm: (647) 686-6644

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT