Thời Báo Vietnamese Newspaper

Burnhamthorpe / Tomken - Miss.

Verified

Cần gấp thợ nails biết everything, thợ tóc kinh nghiêm, full/part-time, thợ cuối tuần Sun., tiệm đông khách da trắng, lương cao, tip cao, du học sinh welcome. Xin gọi: (905) 270-4382After 4pm: (647) 686-6644

error: Content is protected !!