Burlington - Waterdown

Cần gấp nữ thợ nail biết everything, bio gel, bao lương $750/tuần hay ăn chia tuỳ theo tay nghề. Và thợ chân tay nước, biết nói tiếng Anh, khu sang, giá cao, tip hậuXin gọi: (647) 887-3172