Burlington, ontario

Verified

Cần sang tiệm Pizza trong plaza lớn vì thiếu người trông coi. Giá cả có thể thương lượng. Xin liên lạc Hà để biết thêm chi tiết 1(289) 828-1836

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT