Thời Báo Vietnamese Newspaper

Burlington / Hamilton

Tiệm đông khách, ít thợ. Cần gấp thợ nails full/partime biết làm everything và chân tay nước, khách sang, típ hậu. Nhận du học sinh.Xin gọi: (905) 689-0008

error: Content is protected !!