Burlington - Cần sang tiệm nails

Verified

7 bàn, 7 spa, 1 ph wax, ph. facial lớn, tiệm trong plaza lớn, đông khách, khách rất dể thương, good típ, nếu có nhã ýXin gọi cô Hiền sau 7PM: (416) 624-2986

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT