Burlington

Verified

Cần nữ thợ nails biết everything, khu da trắng, khách dể, tip hậu, bao lương $110/ng. over ăn chia 6/4, lương có thể thương lượng tuỳ theo tay nghề. Xin gọi Kevin: (289) 237-1109Thùy: (289) 659-5360

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!