Burlington

Cần gấp nữ thợ nail, bao $150/ng. trên ăn chia, có chỗ ăn ở nếu ở xa. Có nhận học sinh và thợ part time cuối tuần. Xin gọi or text: (416) 560-3108