Thời Báo Vietnamese Newspaper

Burlington

Cần gấp nam nữ thợ bột, chân tay nước, shellac, waxing giỏi, bao lương $120/ng, trên ăn chia, full/part-time đưa rước ở Jane / Wilson & Burlington.Xin gọi: (416) 473-6860 (905) 315-8099

error: Content is protected !!