Burlington

Verified

Tiệm rộng 1800 sqst, có 9 ghế, 8 bàn, 4 phòng, mở được 9 năm. Tiệm đang có khách, khu Mỹ trắng. Sang giá $120K.Xin gọi anh Kỳ: (289) 237-5997 (905) 592-3780

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT