Burlington

Cần nữ thợ nails full/partime, bao lương trên chia 6/4. Cần sang tiệm nail ở Waterdown 6 ghế, 5 bàn, tiệm hoạt động hơn 20 năm, rent rẻ, parking rộng, khách ổn địnhCall/text cho Tina: (905) 572-1899Hạnh: (289) 990-0765

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT

error: Content is protected !!