Thời Báo Vietnamese Newspaper

Burlington

Verified

Tiệm có 6 bàn, 8 ghế, 2 phòng wax, khu da trắng, lương cao, tip hậu. Cần thợ nails có kinh nghiệm.Xin gọi Tracy: (416) 918-3849

error: Content is protected !!