Nhận dạy every thing về nails có cấp bằng. Có nối lông mi, xâm chân mày, mí mắt, môi. Xin gọi Phương: (647) 901-3850