Thời Báo Vietnamese Newspaper

Brooklin / Whitby

Cần gấp thợ nail biết làm chân tay nước & thợ biết everything, khách 100% da trắng, tip cao, bảo đãm lương cao $1200-$1800 tuần, chỗ làm vui vẻ, ổn định.Xin gọi: (416) 627-1272 (416) 602-9806

error: Content is protected !!