Brock / Kingston - Pickering

Sang tiệm nails đã mở 20 năm, có 4 bàn, 4 ghế và 2 ph. wax, rent rẻ, khách ổn định, giá 55K. Xin gọi: (905) 426-4613