Thời Báo Vietnamese Newspaper

Broadview / Danforth - Toronto

Hardrock Nail cần gấp nam nữ thợ nails kinh nghiệm làm bột, biết vẽ càng tốt, làm full time, đông khách, khu da trắng, lịch sự, lương cao, tip hậu, việc làm lâu dài. Xin gọi Johnny: (647) 993-8726

error: Content is protected !!