Thời Báo Vietnamese Newspaper

Britannia / Winston Churchill - Mississauga

Cần thợ nails kinh nghiệm làm Man-Ped shellac và waxing. Bao lương $100 – $120 ngày trên ăn chia. Tiệm có quản lý mới. Xin gọi: (647) 500-2638 (905) 813-9989

error: Content is protected !!