Bsmt 1 ph. ngủ, khách, bếp, bao điện nước giặt sấy, mọi thứ đều riêng biệt, 1 parking, $1200/thg, dọn vào anytime.Xin gọi: (647) 782-5666(416) 274-2451