Bristol / Hurontario, Mississauga

Lầu1 phòng cho share bao tất cả, ưu tiên nữ học sinh hoặc nữ đi làm, no parking, xe bus trước nhà, dọn vào đầu th 12.Xin gọi: (647) 921-5183