Thời Báo Vietnamese Newspaper

Brimley / Ellesmere

Verified

Gần Scarborough town. Master bed. mới, cửa sổ sáng sũa, ph tắm riêng biệt, share nhà bếp, thích hợp cho nữ độc thân, gần bus $650/tháng, bao điện nước, internet, no parking. Dọn vào tháng 12. Xin gọi: (647) 878-8883

error: Content is protected !!