Brantford

Cần sang tiệm nails, có 8 bàn, 8 ghế, 2 phòng wax, máy giặt sấy, tiệm ở trung tâm thương mại, rent rẻ, tiệm đẹp. Xin gọi: (519) 757-0850Sau 8PM: (519) 774-1097