Thời Báo Vietnamese Newspaper

Brantford

Bán tiệm nails & tóc, có 7 bàn nails, 6 ghế pedi, 2 ph. wax, 2 ghế tóc, good location, rent rẻ, rộng 1,500 sqft. Giá $95,000 có thể thương lượng.Xin gọi: (519) 755-7841

error: Content is protected !!