Thời Báo Vietnamese Newspaper

Brampton / Woodbridge

Cần gấp nữ thợ nails giỏi, biết làm everything, ăn chia 6/4, công việc lâu dài, tiệm đông khách, ăn chia, lương $1000-$1200 trở lên/tuần. Xin gọi: (905) 915-3899 (647) 970-7529

error: Content is protected !!