Brampton Nails / Wanless - Hunrontario

Verified

Nail for You cần nhiều thợ nails và thợ tay chân nước, bao lương $100-$120/ngày over ăn chia 6/4. Tiệm 80% khách là bio gel, tip cao, khách sang. Full/part-time.Xin gọi: (905) 840-4747 (416) 509-0750

2015 Thời Báo Inc. © All rights reserved THOIBAOIT